Polityka Prywatności – SRT Kontrast

ODPOWIEDZI NA WAŻNE PYTANIA W SPRAWIE

POLITYKI PRYWATNOŚCI SRT KONTRAST

 • Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Markiewicz Art Complex Sp. z o. o. – SRT Kontrast z siedzibą w Poznaniu przy oś. B. Chrobrego 117 (dalej „szkoła tańca”), KRS: 0000634941, NIP: 9721266230, REGON: 365280057

Kwestie związane z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych mogą być kierowane przez uprawnioną osobę pod adres e-mail: daneosobowe@fdt.poznan.pl

 • Przetwarzanie danych osobowych – cel.

Administrator pozyskuje i przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie w skonkretyzowanych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

1. realizacji zawartej umowy o świadczeniu usług;

2. realizacji pokazów artystycznych, programów, i planów pracy szkoły tańca;

3. diagnozowania indywidualnych potrzeb uczestników zajęć;

4. zgłoszenia uczestników zajęć do udziału w konkursach, zawodach, pokazach artystycznych;

5. zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www oraz aplikacji mobilnych.

Postawę prawną legalizującą przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO* oraz prawnie uzasadniony interes Administratora.

Administrator uznaje, że zgodne z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej  przetwarzanie danych osobowych może mieć na celu:

– przesyłanie danych osobowych w ramach grupy przedsiębiorstw/organizacji, do której należy Administrator, do wewnętrznych celów administracyjnych,

– bezwzględnie niezbędne zapobieganie oszustwom oraz zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji,

– dobór usług do potrzeb klientów Administratora,

– optymalizację produktów lub usług na podstawie uwag klienta i opinii na temat świadczonych usług,

archiwalnym (dowodowym) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania określonych faktów (np. przed organem podatkowym),

– ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami,

– badanie satysfakcji klientów i określenie jakości usług Administratora.

 • Skąd szkoła tańca ma Państwa dane osobowe?

Zgodę na przetwarzanie danych Państwo wyrażają dobrowolnie poprzez złożenie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego w siedzibie szkoły tańca lub poprzez stronę internetową szkoły tańca.

Wycofanie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych skutkuje uniemożliwieniem realizacji świadczenia usług  przez szkołę tańca w ramach zawartej umowy.

 • Do kogo mogą być przekazywane dane osobowe?

Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty współpracujące ze szkołą tańca w ramach świadczonych usług, m.in.:            

– wspierające Markiewicz Art Complex Sp. z o. o. – SRT Kontrast w zakresie zarządzania narzędziami informatycznymi, w tym świadczące usługi hostingu;

– podmioty lub osoby współpracujące z Markiewicz Art Complex Sp. z o. o. – SRT Kontrast przy realizacji przygotowanej dla Państwa oferty (w tym organizatorzy różnorodnych turniejów i zawodów tanecznych, warsztatów, obozów wypoczynkowych, półkolonii, koncertów i przeglądów artystycznych, opiekunowie grup, instruktorzy);

– księgowość i firmy windykacyjne;

– przewoźnicy transportu (autokarowego, kolejowego, lotniczego);

– firmy ubezpieczeniowe i kurierskie;

– organy publiczne, którym dane są przekazywane na mocy przepisów prawa.

Dane mogą być przekazywane na podstawie umowy powierzenia lub na podstawie upoważnienia wydanego przez Administratora.

 • Dlaczego potrzebna zgoda na użycie plików cookies (tzw. „ciasteczek”) na stronie www szkoły tańca?

Strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie i nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

– dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z niej;

– do odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb Użytkownika;

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony, co umożliwia lepszą modernizację struktury i zawartości strony;

– utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu, jeżeli serwis to przewiduje), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

Użytkownicy strony szkoły tańca mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 • Jak długo przechowywane są Państwa dane?

Państwa dane są przetwarzane przez okres realizacji celu, dla którego zostały pobrane,  jak również do wypełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z innych przepisów prawa, przede wszystkim przepisów podatkowych i rachunkowych, a także do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą Państwa dotyczyć, lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co również stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Markiewicz Art Complex Sp. z o. o. – SRT Kontrast.

 • Jakie Państwo macie prawa?

Państwu przysługuje prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, uzyskania informacji czy i które dane są przetwarzane,
 • poprawienia lub sprostowania danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • otrzymania dostarczonych danych osobowych oraz przesłania ich do innego administratora,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w Rzeczpospolitej Polskiej lub organu nadzorczego w innym państwie Unii Europejskiej właściwym ze względu na miejsce zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli jest podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza postanowienia RODO.

*) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)


       

KONTAKTPOZNAŃ I SUCHY LAS

BIURO
tel: 510 431 541
Dyrektor-Iwona Markiewicz 601 551 282, markiewicz.taniec@gmail.com
Manager-Mateusz Markiewicz 886 554 265


Recepcja-Grażyna Grzegorczyk 510 431 541, biuro.srtkontrast@gmail.com
Studio SRT Kontrast
ul.Tomaszewskiego 7
po-śr-czw-pt- 16:30-21:00
wt-17:00-21:00
BIURO ZAWODÓW, KONCERTY, POKAZY
​Marta Stroińska, zawody@fdt.poznan.pl


Dane do przelewów
Markiewicz Art Complex sp z o.o
os.B.Chrobrego 117
60-681 Poznań
NIP 9721266230
nr konta
PKO 83 1020 4027 0000 1402 1372 0554

OBORNIKI

ORGANIZACJA
Iwona Markiewicz
biuro mailowe Marta Stroińska Kuboń
recepcja Lilla Płomińska -Oborniki
e-mail:biuro@srt-kontrast.com

BIURO
SP2 ul.Piłsudskiego 28 64-600 Oborniki
Lila Płomińska 509 605 184
wt-czw godz:16:00-19:00

Dane do korespondencji
SRT KONTRAST
ul.Tomaszewskiego 7
60-692 Poznań